5/8" ASTM B68 ,  15
   (3 )
: 11900020
:
5/8" ASTM B68 , 15
:
Roda, Wi-Fi, Aeronik, Aux, Electrolux, Green, Neoclima, Aeronik, Aux, Electrolux, Green, Neoclima, Royal Clima, Ballu, Haier, Kratki, Lessar, Pioneer, Roda, Royal Flame, ZeFire, Ballu, Haier, Lessar, Pioneer.
,
5/8" ASTM B68 , 15. !!!
5/8" ASTM B68 , 15

*
*

* - ,

.
: