3/8" ASTM B68 ,  50
   (3 )
: 11900016
:
3/8" ASTM B68 , 50
:
Roda, Wi-Fi, Aeronik, Aux, Electrolux, Green, Neoclima, Aeronik, Aux, Electrolux, Green, Neoclima, Royal Clima, Ballu, Haier, Kratki, Lessar, Pioneer, Roda, Royal Flame, ZeFire, Ballu, Haier, Lessar, Pioneer.
,
3/8" ASTM B68 , 50 . !!!
3/8" ASTM B68 , 50

*
*

* - ,

.
: